Antibiyotik Direnciyle Mücadele
15 Nisan 2022

Günümüzde antibiyotik direnci giderek daha önemli bir saglik sorunu haline gelmektedir. Çoklu ilaç direnci yayginlasmaktadir. Gram negatif bakteriler arasinda karbapenemaz ve genis spektrumlu beta laktamaz tasiyan bakterilerin insidansi artis göstermektedir. Bu durum özel bir önem arz etmektedir, zira bahsedilen dirençli gram negatif bakteriler için hali hazirda kullanilacak fazla bir alternatif bulunmamakta ve bu bakterilerin neden oldugu enfeksiyonlar ciddi bir saglik tehditi olusturmaktadir. Bu durumun önemli bir nedeni son dönemde, özellikle de gram negatiflere karsi etkili, yeni bir etki mekanizmasina sahip bir antibiyotigin üretilememis olmasidir (gram negatif bakterilere karsi etkili olan ve yeni bir etki mekanizmasina sahip son ilaç 1962 yilinda kesfedilen nalidiksik asid olarak gösterilmektedir). Bu durum, antibiyotik tedavisinin klinik etkililiginin devaminin saglamasi için müdahalelerin yapilmasini zorunlu kilmaktadir.

Antibiyotiklerin tip pratigindeki öneminin büyüklügü düsünüldügünde, antibiyotiklerin etkisini geçersiz kilma tehdidi olusturan antibiyotik direncinin ve bu probleme karsi akilci mücadelenin önemi açiklama gerektirmemektedir. Herhangi bir probleme karsi akilci bir müdahale gerçeklestirmek için önce problemin ve problemin tarihi süreç içerisinde gösterdigi seyrin tanimlanmasi, müdahalenin kisa ve uzun vadedeki hedefinin belirlenmesi, bu hedefler dogrultusunda ayrintili bir müdahale planinin olusturulmasi, bu planin plan kapsaminda sorumluluk tasiyan kisilere anlatilmasi ve bu dogrultuda gerçeklestirilen eylemlerin degerlendirilerek gereken durumlarda hedef yönünde düzeltici müdahalelerde bulunma imkâninin saglanmasi gerekmektedir.

Antibiyotik direncine karsi mücadele iki baslik altinda degerlendirilebilir. Bunlardan ilki yeni ilaçlarin gelistirilmesi (antibiyotikler, direnç gelisimini veya etkililigini baskilayan ilaçlar vb.); ikincisi ise antibiyotik direnci gelisimini yavaslatarak mevcut antibiyotiklerin etkililigini artirmaktir. Bu iki yol hiçbir durumunda birbirinin alternatifi degildir; ve antibiyotik direnciyle mücadele sürecinde birlikte sürdürülmeleri gerekmektedir.

Antibiyotik direnciyle mücadele küresel bir sorundur ve küresel sorumluluk gerektirir. Bu dogrultuda uluslarasi bir konjontürde ulusal planlarin hazirlanmasi ve bu planlarin isbirligi ve uyum içerisinde gerçeklestirilmesi gerekmektedir. Akilci antibiyotik kullanimina yönelik müdahaleler, davranislari antibiyotik direncinin gelismesi ve yayilmasi üzerinde etki olusturan kisileri hedeflemektedir. Bu kisiler antibiyotikleri tüketenler, reçeteleyenler, dagitanlar, hastane yöneticileri, veterinerler, tani laboratuvarlari, ulusal hükümetler, ilaç firmlari, meslek kurumlari ve uluslararasi ajanslari kapsamaktadir. Belirtilen sorumlu taraflarin ortak irade ve çabasiyla antibiyotik direncine karsi mücadele etkili olarak planlanabilir, isbirligi ve uyum içinde uygulanabilir, izlenebilir ve degerlendirilebilir.